• 0 Rh +
 • 0 Rh -
 • A Rh +
 • A Rh -
 • B Rh +
 • B Rh -
 • AB Rh +
 • AB Rh -
 • Parking dla krwiodawców! Od 12.10 (czw) parking będzie NIECZYNNY!
 • Zmiany w systemie rezerwacji! [kliknij]
 • Pamiętaj o odwołaniu terminu wizyty, jeżeli nie możesz przyjść - bardzo dziękujemy za współpracę!
 • W dniu zgłoszenia do oddania krwi/płytek/osocza wypij min.1-1,5l płynów i zjedz niskotłuszczowy posiłek!

Agencja Badań Medycznych

Development of an optimal strategy for the production and administration of CAR-T lymphocytes in adults and children with B-cell nonHodgkin lymphomas and acute lymphoblastic leukemia

 
Wnioskodawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław
 
Cel badania:
 
Projekt to badanie kliniczne fazy I/II, które przeprowadzone zostanie w grupie chorych na oporne/nawrotowe (R/R) DLBCL, HGBCL i dzieci chorych na B-ALL Cele badania obejmują m.in. określenie optymalnej dawki komórek CAR-T i ich składu, najniższej wyjściowej bezwzględnej liczby limfocytów T koniecznej dla produkcji komórek CAR-T, wpływu ekspresji PD1 na limfocytach T na żywotność komórek CAR-T oraz optymalizację limfodeplecji.
 
Celem badania jest również ocena możliwości efektywnej produkcji komórek CAR-T w miejscu leczenia. Można przypuszczać, że dzięki proponowanemu badaniu opracowany zostanie model leczenia, który umożliwi dostęp do tej innowacyjnej terapii komórkowej już w pierwszej linii leczenia ratunkowego wybranej grupie chorych na chłoniaki agresywne i dzieci chorych B-ALL ze szczególnie niepomyślnym rokowaniem.  
 
Główny badacz: prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 
Konsorcjanci: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 
Wartość projektu: 15 561 577,32 zł
 
Wartość dofinansowania: 15 561 577,32 zł
 
Okres realizacji projektu: 29.03.2021 r. – 28.03.2027 r. 
 

Źródło finansowania: Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00107

Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii z zastosowaniem limfocytów o specyficznej aktywności przeciwwirusowej (VST) w leczeniu opornych, wirusowych zakażeń u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych (ALLOVISTA).
 
Wnioskodawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyb. Ludwika Pasteura 150-367 Wrocław
 
Cel badania:
 
Badanie ma zapewnić dostęp do terapii ciężkich, opornych zakażeń wirusowych za pomocą VST w skali ogólnopolskiej. Celem badania jest określenie bezpieczeństwa i wykonalności preparatów VST od dawców hematopoetycznych komórek macierzystych lub zdrowych, niespokrewnionych dawców.
 
Pierwszorzędowym celem będzie ocena zmniejszenia lub eliminacji wiremii po podaniu VST.
Drugorzędowymi celami będą ocena przeżycia pacjentów, określenie bezpieczeństwa VST, oznaczenie aktywności przeciwwirusowej we krwi biorcy VST i zbadanie okresu przeżywalności VST w okresie pierwszych 12 miesięcy po podaniu.
 
Uzupełniającym celem projektu jest stworzenie bazy zdrowych, niespokrewnionych dawców limfocytów w celu zapewnienia dostępu do terapii VST dla pacjentów nie posiadających optymalnego dawcy komórek.
 
Projekt naukowy obejmuje analizę skuteczności i bezpieczeństwa VST w zwalczaniu zakażeń wirusowych oraz określenie u dawców i biorców seroprewalencji i reaktywności przeciwwirusowej przeciwko badanym wirusom (ADV, BKV, CMV, EBV, JCV).
 
Badanie realizowane jest w Konsorcjum zawartym pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
 
Główny badacz: prof. dr hab. Marek Ussowicz
 
Wartość projektu:16 960 562,80 zł
 
Wartość dofinansowania: 16 960 562,80 zł
 
Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 28.02.2027 r.
 
Źródło finansowania: Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00125.

 

 

 


Partnerzy