Aktualności

Oddawanie krwi a usprawiedliwienie nieobecności w pracy

12.05.2022

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że cały czas każdej osobie, która odda krew pełną lub jej składniki, przysługuje usprawiedliwienie nieobecności 2 dni w pracy: w dniu oddania oraz następnym.

 
Podstawa prawna:
Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami
Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;


Partnerzy