Aktualności

Oddawanie krwi w czasie pandemii

02.01.2021 uwaga SMALL.jpg

  • Do oddania krwi mogą zgłaszać się wyłącznie ZDROWE OSOBY (bez jakichkolwiek objawów infekcji m.in.: gorączka, kaszel katar - w tym alergiczny, duszność, biegunka, wymioty), które w ostatnich 10 dni nie miały kontaktu z osoba zakażoną wirusem lub objęta kwaratanną/nadzorem epidemiologicznym!
  • Osoby, które były objęte kwarantanną mogą zgłosić się do oddania krwi po 14 dniach od czasu zakończenia kwarantanny!
  • W przypadku powrotu zza granicy prosimy o sprawdzenie listę krajów, po powrocie z których obowiązuje karencja w oddawaniu krwi - aktualna lista.

 

  • Informujemy, że RCKiK nie wykonuje u dawców badań w kierunku wykrycia koronawirusa (SARS-CoV-2), który wywołuje chorobę COVID-19. Osobom mającym podejrzenie zakażenia koronowirusem nie wolno wchodzić na teren RCKiK, Oddziału Terenowego ani zgłaszać się do oddania krwi na wyjazdowej akcji.
  • Ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną prosimy o przychodzenie do Centrum, Oddziału Terenowego lub akcję wyjazdową bez osób towarzyszących.
  • Każdy dawca i potencjalny kandydat na dawcę zostanie poddany wstępnej kwalifikacji. W przypadku oddawania krwi w RCKiK w Poznaniu przy ul.Marcelińskiej odbywa się ona w stanowisku przed budynkiem Centrum.
  • do odwołania prosimy o kontakt wyłącznie drogą mailową w sprawie wystawienia zaświadczeń do Urzędu Skarbowego - Rejestracja - tel: 61 886 33 54, dzial.krwiodawcow@rckik.poznan.pl 
  • Centrum (siedziba główna w Poznaniu ul.Marcelińska 44) oraz Oddziały Terenowe pracują zgodnie ze swoimi harmonogramami pracy)
  • Wznowione zostały akcje wyjazdowe - plan mobilnych akcji poboru krwi
  • Przypominamy, że na terenie Centrum, Oddziałów Terenowych i w miejscach mobilnych akcji poboru krwi obowiązuje zasłanianie nosa i ust!
  
Przypominamy o zasadach postępowania, by zapobiegać zakażeniom chorobami wirusowymi oraz o zasadach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:
 
 

 


Partnerzy