Aktualności

PO WER – Doskonalenie jakości zarządzania w CKiK

18.03.2022

Narodowe Centrum Krwi w partnerstwie z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii realizuje projekt „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

 
Celem głównym projektu jest doskonalenie systemu jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK). Realizacja powyższego projektu umożliwić ma poprawę i ujednolicenie procesów wykonywanych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK), w tym tworzenie standardowych procedur operacyjnych (SOP) oraz wykorzystywanie odpowiednich modeli statystycznej kontroli procesów (SKP).
 
Szczegóły dotyczące projektu: 
https://www.gov.pl/web/nck/po-wer---doskonalenie-jakosci-zarzadzania-w-centrach-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa
 

Partnerzy