Aktualności

Mam to we krwi. Etap III

29.06.2015 cisi.jpg

Do wygrania skoki spadochronowe oraz plecaki komandosa! Poniżej informacje zmieszczone na stronie Jednostki Wojskowej Komandosów Lubliniec Commando Special Forces Group

Rusza trzeci etap naszej akcji. Tym razem dla osób, które przyprowadzą największą liczbę nowych dawców przewidzieliśmy m.in. skoki spadochronowe w systemie tandem z operatorami JWK. Wśród reszty uczestników akcji rozlosujemy 100 "mini plecaków Wira".

1. SYTUACJA
Wakacje to trudny okres dla lekarzy ratujących nasze życie i zdrowie. W tym okresie gwałtownie spada ilość oddawanej krwi, a tym samym zasoby jakimi dysponują Regionalne Stacje Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Może to powodować konieczność przekładania ważnych dla życia i zdrowia Polaków operacji.
2. ZADANIE
2.1 Jeśli jesteś honorowym dawcą krwi, znajdź potencjalnych nowych dawców i zgłoś się z nimi do RCKiK. Oddajcie krew lub jej składniki. Zbuduj własną sieć ludzi gotowych do niesienia pomocy innym poprzez honorowe oddawanie krwi. 
2.2 Jeśli jesteś honorowym dawcą krwi, ale nie masz możliwości zwerbowania nowych dawców lub jeszcze nie jesteś dawcą, a nikt Cię nie zwerbował, nadal możesz wziąć udział w akcji. Po prostu zgłoś się do RCKiK i oddaj krew lub jej składniki.
3. REALIZACJA
3.1 Czas:
od 29 czerwca 2015 do 12 lipca 2015.
3.2 Miejsce: Regionalne stacje krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całej Polsce.
3.3 Oddawanie krwi lub jej składników odbywać się będzie na zasadach określonych na stronach internetowych RCKiK.
4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE
4.1 Wszystkie osoby, które oddają krew lub jej składniki i prześlą prawidłowo wypełnione zgłoszenie otrzymają certyfikat. Jego okaziciele są preferowani w procesie selekcji do służby w JWK.
4.2 Pięciu honorowych dawców krwi, którzy wykażą się najlepszymi cechami przywódczymi i przekonają do oddawania krwi najwięcej osób, otrzyma możliwość wykonania skoku spadochronowego w systemie Tandem z operatorami JWK (w przypadku rezygnacji ze skoku – nóż Fairbairn-Sykes).
4.3 Wśród wszystkich uczestników akcji (weteranów i rekrutów HDK) rozlosujemy 100 "mini plecaków Wira".
4.4 Osoby dodatkowo rejestrujące się jako dawcy szpiku zwiększają swoje szanse trzykrotnie (rejestracja jako dawca szpiku punktowana jest jak dwukrotne oddanie krwi).
5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ
5.1 W celu potwierdzenia udziału w akcji należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną do 17 lipca 2015 na adres mamtowekrwi@cisiiskuteczni.pl
5.2 Zgłoszenie musi zawierać:
– imię i nazwisko, 
– ulica, nr domu/mieszkanie, 
– kod pocztowy, miasto, poczta,
– załącznik, czyli skan lub zdjęcie zgłoszenia do rejestru dawców szpiku lub zaświadczenie o oddaniu krwi lub jej składników.
5.3 Jeśli jesteś honorowym dawcą krwi, który zwerbował nowych dawców to zgłaszasz siebie oraz wszystkie zwerbowane osoby w jednej wiadomości.
Twoje zgłoszenie musi zawierać:
• Temat wiadomości: “GRUPA + Twoje nazwisko”.
• Dane Twoje oraz wszystkich zwerbowanych osób w formacie:
– imię i nazwisko, 
– ulica, nr domu/mieszkanie, 
– kod pocztowy, miasto, poczta.
• Załączniki, czyli skany lub zdjęcia zgłoszeń do rejestru dawców szpiku lub zaświadczeń o oddaniu krwi wszystkich osób zwerbowanych przez Ciebie oraz Twoje.
• UWAGA: na zaświadczeniach nowych dawców musi być potwierdzenie, że oddali krew po raz pierwszy
.


Partnerzy