• 0 Rh +
 • 0 Rh -
 • A Rh +
 • A Rh -
 • B Rh +
 • B Rh -
 • AB Rh +
 • AB Rh -
 • Zmiany w systemie rezerwacji! [kliknij]
 • Cały czas 2-dni usprawiedliwienia nieobecności w pracy po oddaniu krwi lub jej składników!
 • Obowiązek noszenia maseczek przedłużony do 31.03 > w RCKiK, Oddziałach Terenowych oraz w trakcie akcji wyjazdowych!
 • Uwaga! Przypominamy, że SYSTEM REZERWACJI wizyty dostępny jest z wyprzedzeniem 7 dniowym!
 • Pamiętaj o odwołaniu terminu wizyty, jeżeli nie możesz przyjść - bardzo dziękujemy za współpracę!
 • W dniu zgłoszenia do oddania krwi/płytek/osocza wypij min.1-1,5l płynów i zjedz niskotłuszczowy posiłek!

Hemofilia

Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

 
Rekomendujemy składanie zamówień w systemie pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr
 
Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:
 • wydania leku „na ratunek”,
 • ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.
 
Należy pobrać, wydrukować druk zamówienia indywidualnego i wysłać faxem na numer 61 886 33 80 lub skanem jako załącznik na adres: ekspedycja@rckik.poznan.pl
 
Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.
 
Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl
 
Koncentraty czynników krzepnięcia dla pacjentów chorujących na wrodzone skazy krwotoczne pozostających w leczeniu profilaktycznym oraz do planowego leczenia szpitalnego wydawane są przez Dział Farmacji Szpitalnej - RCKiK ul.Marcelińska 44, Poznań, budynek główny, parter, pokój nr 124) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05 – tel.: 61 886 33 35 lub 571 798 183. Odbiór koncentratów czynników krzepnięcia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 

W sytuacjach nagłych, ratujących życie koncentraty czynników krzepnięcia wydaje Dział Ekspedycji o każdej porze dnia (również w weekendy i święta) - tel.: 61 886 33 20 lub 21. 


Partnerzy