• 0 Rh +
  • 0 Rh -
  • A Rh +
  • A Rh -
  • B Rh +
  • B Rh -
  • AB Rh +
  • AB Rh -

Hemofilia

Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

 
Rekomendujemy składanie zamówień w systemie pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr
 
Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:
  • wydania leku „na ratunek”,
  • ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.
 
Należy pobrać, wydrukować druk zamówienia indywidualnego i wysłać faxem na numer 61 886 33 80 lub skanem jako załącznik na adres: ekspedycja@rckik.poznan.pl
 
Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.
 
Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl
 
Koncentraty czynników krzepnięcia dla pacjentów chorujących na wrodzone skazy krwotoczne pozostających w leczeniu profilaktycznym oraz do planowego leczenia szpitalnego wydawane są przez Dział Farmacji Szpitalnej - RCKiK ul.Marcelińska 44, Poznań, budynek główny, parter, pokój nr 124) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05 – tel.: 61 886 33 35 lub 571 798 183. Odbiór koncentratów czynników krzepnięcia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 

W sytuacjach nagłych, ratujących życie koncentraty czynników krzepnięcia wydaje Dział Ekspedycji o każdej porze dnia (również w weekendy i święta) - tel.: 61 886 33 20 lub 21. 


Partnerzy