• 0 Rh +
  • 0 Rh -
  • A Rh +
  • A Rh -
  • B Rh +
  • B Rh -
  • AB Rh +
  • AB Rh -

Krwioupust leczniczy

Zabieg polega na upuszczeniu od 200 do 450 ml krwi pełnej zależnie od sytuacji klinicznej i stanu ogólnego chorego. Obecnie główne wskazania to: czerwienica prawdziwa, nadkrwistości, hemochromatoza

 
Krwioupusty lecznicze wykonywane są wyłącznie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 44 od poniedziałku do środy oraz w  piątki w godz. 7.30-12.30.
 
Należy zgłosić się do Działu Pobierania RCKiK w Poznaniu wraz ze skierowaniem od lekarza, które powinno zawierać: dane pacjenta, rozpoznanie, liczbę i częstotliwość krwioupustów do wykonania, objętość krwi, którą należy pobrać, pieczątkę lekarza oraz pieczątkę oddziału lub poradni. Wzór skierowania można pobrać poniżej.
 
Przed krwioupustem należy spożyć posiłek oraz przyjąć minimum litr płynów. Po wykonaniu krwioupustu przez 24 h pacjent powinien unikać większej aktywności fizycznej.
 
Koszt krwioupustu: 99 zł
 
(wyjątek stanowią pacjenci kierowani przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu - wtedy jest on darmowy)
  
Dodatkowe informacje:

Dział Pobierania – tel.: 61 886 33 40

 

> Skierowanie 


Partnerzy