Aktualności

Informacja dla ozdrowieńców

15.03.2021 osocze 2.jpg

Nadal potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2!

 
Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?
 
Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi, oddając osocze metodą plazmaferezy lub krew pełną! (Szczegóły poniżej)
 
Kto może oddać osocze?
 
Osocze może zostać pobrane od osób, które:
 
  • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741) [link]
  • przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji pacjent/gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
  • minęło 14 dni od zakończenia izolacji lub od daty uzyskania dodatniego wyniku badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, w przypadku występowania pstrych objawów muszą minąć 4 tygodnie od ich ustąpienia 
  • są w wieku 18-65 lat;
  • w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 
Ozdrowieniec może oddać:
 
  • osocze metodą plazmaferezy - pobrana z żyły krew poddawana jest separacji, zatrzymujemy wyłącznie osocze, pozostałe składniki krwi przetaczane są zwrotnie dawcy. Jednorazowo pobierane jest ok.650-700ml. osocza. Zabieg trwa ok 40-50min.
 
WAŻNE !!!  Należy wcześniej skontaktować z Działem Dawców w celu ustalenia terminu wizyty - nie ma możliwości oddawania osocza bez wcześniejszego ustalenia terminu!
 
Na adres: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl należy przesłać poniższe informacje:
1) imię i nazwisko
2) numer telefonu
3) dokument potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2 / dodatni wynik przeciwciał anty-SARS-COV-2 (wynik wymazu, wynik badania przeciwciał; informację o izolacji lub zrzut z ekranu z portalu pacjent.gov.pl)
   
UWAGA! Z każdą osobą, która się zgłosi mailowo, skontaktuje się lekarz i przeprowadzi wstępną kwalifikację! W razie pytań, wątpliwości kontakt  telefoniczny: 574 776 865 lub 574 782 039
 
  • krew pełną – pobieramy standardową jednostkę krwi pełnej (450ml), która rozdzielana jest na 3 frakcje: krwinki czerwone, krwinki płytkowe oraz osocze. Wszystkie te składniki wydawane są do lecznictwa. 
Od 14.12.2020 można zgłaszać się do oddania krwi pełnej jako ozdrowieniec w siedzibie głownej w Poznaniu przy ul.Marcelińskiej oraz w naszych Oddziałach Terenowych.
Każdy dawca-ozdrowieniec musi w momencie rejestracji przedstawić dokument potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2 lub dodatni wynik przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (wynik laboratoryjny lub wpis w systemie pacjent/gabinet.gov.pl)
 
Co dalej dzieje się z osoczem ?
 
Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki ok.200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości przeciwciał neutralizujących wirusa w osoczu, chorym na Covid-19 przetacza się 200ml- 400ml osocza.
 

 


Partnerzy