Aktualności

Osocze ozdrowieńców

13.07.2020 osocze 2.jpg

 

Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2!

 
Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.
 
Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z najbliższym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa wyłącznie osoby, które spełniają poniższe warunki:
 
  • przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (dysponują wynikiem badania RNA SARS-CoV-2, który potwierdził zakażenie)
  • mają dwa ujemne wyniki RNA SARS-CoV-2 oraz od wykonania ostatniego badania, które było ujemne, minęło 14 dni
  • są w wieku 18-60 lat i nie chorują przewlekle
  • nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników
  • kobiety, które nie były w ciąży
           
W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania. Prosimy o kontakt z Działem Dawców w godz.7.30-14.30 tel.: 61 886 33 54 lub mailowo: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl
 

Osoba, która wyzdrowiała po przechorowaniu COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2  musi spełniać standardowe kryteria dawcy krwi (m.in. stanu zdrowia, wagi, wzrostu, nieprzebywania w obszarach o szczególnej sytuacji epidemiologicznej np. obszary występowania wirusa Zika, wirusa Zachodniego Nilu czy też endemicznego występowania malarii – szczegóły). Ostateczną i wiążącą decyzje podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji lekarskiej!


Partnerzy