• 0 Rh +
  • 0 Rh -
  • A Rh +
  • A Rh -
  • B Rh +
  • B Rh -
  • AB Rh +
  • AB Rh -

Aktualności

Termin ważności legitymacji Zasłużonego HDK

06.03.2024

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi jest ważna bez względu na datę jej wydania.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia tak jak legitymacje stwierdzające nadanie odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. nr 84, poz.939), tak i legitymacje stwierdzające nadanie odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wydane na podstawie uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa (M. P. nr 36, poz. 276) zachowują ważność. W konsekwencji nie wymagają wymiany i są dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń określonych w art. 43 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 
 

Szczegóły: 
https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Ministerstwo-Zdrowia-o-terminie-waznosci-legitymacji-Zasluzonego-Honorowego-Dawcy-Krwi,255532,2.html

Partnerzy